Llámanos! 977 271 155

Problemes amb el rendiment escolar del seus fillsNo pocs pares es queixen del rendiment dels seus fills, senyal inequívoca que hi ha un desajust entre el tipus d’oferta de l’administració i la realitat a les nostres escoles i instituts. Actualment l’educació és en el punt de mira de la societat.

L’objectiu principal és donar a conèixer la nostra manera de treballar, oferint uns reforços de les àrees troncals com; matemàtiques, coneixement del medi… tot sempre enfocat a l’anglès i a una manera diferent de treballar els hàbits d’estudi.

Si ens basem en la teoria de les intel·ligències múltiples és fàcil entendre que tots tenim àrees en les que destaquem més i d’altres en les que tenim més dificultats. És en aquest punt on nos entrem en acció. Així si un alumne destaca en idiomes però té dificultats en les matemàtiques nosaltres mirem de presentar les matemàtiques com una eina. Agafant els punts a treballar en l’àrea de matemàtiques i presentant-los en l’idioma matern/patern i en anglès de manera que el que aconseguim és reforçar els punts dèbils de l’alumne amb les eines que aquest ja té adquirides.

Som un acadèmia dotada amb un equip de professionals de l’educació amb inquietuds i ganes de buscar noves maneres de presentar els continguts que es volen treballar a l’aula. Entenem que l’educació ha de ser una eina que ens ofereixi coneixements i actituds, que el dia de demà, ens serviran per afrontar els reptes que ens presenta la vida amb solvència i èxit.


A little more about partenglish...


Comments are closed.